Vizyonumuz
Türkiye’nin her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin kulübü olan, üyelerine saygılı, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir kulüpten daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve itibarı yüksek, lider kulüp olmaktır.
Misyonumuz
Ankara Dağcılık Kayak ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Derneğinin amacı, kamu yararına faaliyetlerde bulunarak yurtta dağcılık, spor tırmanışı ve dağ kayağını yaymak ve yaşatmaktır. Bu amaca ulaşmak için yurt içinde ve dışında yapılacak ulusal ve uluslararası dağcılık faaliyetleri, spor tırmanışı ve dağ kayağı yarışmalarında kulübü temsil edecek sporcular yetiştirmek, üyeler arasında sosyal ve kültürel münasebetler tesisine yardım etmek, dağ kulübeleri ve dağ evleri gibi tesislerin yapılmasını sağlamaktır. Bu maksatla dernek gayrimenkul satın alır, hibe ve sair şekillerde gayrimenkul iktisap edebilir. Yaz ve Kış gezileri tertipler, mevsim kampları kurar, kurslar açar, yurt içinde yerli ve yabancı karşılaşmalar tertip eder. Siyasetle ilgisi olmayan sosyal ve sportif toplantılar organize eder. Kulüp, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Bu işletmeler yolu ile sosyal tesis, konaklama tesisi kafeterya gibi tesisler kurabilir, sportif ve kültürel geziler yapabilir, rehberlik hizmetleri, eğitim amaçlı kurslar düzenleyebilir.
Stratejilerimiz
· Tüm üye ve misafirlerimiz için dağcılık, spor tırmanış, dağ kayağı ve doğa yürüyüşleri planlamak,
· Türkiye’nin dağ yaklaşım merkezlerinde yüksek kalitede hizmet sunan ancak hakkını verecek maliyette yerlerden rezervasyon yapmak,
· Sporcularımızın spor tırmanış ve dağ kayağı branşlarında yurt içi veya yurt dışında derecelere girmelerini sağlamak,
· Aynı branşta faaliyet gösteren bütün kulüplere örnek olmak, eğitim desteği sağlamak,
· Dağcılık okulunu kurarak bununla beraber sporcular yetiştirmek ve başta kulübüzün ihtiyacı doğrultusunda yaz ve kış yürüyüş lideri, rehber, mihmandar ve antrenör yetiştirmek,
· Üyelere dağcılık konularında  eğitim desteği sağlamak, 
· Yurt dışı dağcılık tırmanışlarını yaygınlaştırmak,
· Dağcılık konularında toplantı, bilimsel araştırma, kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
· Dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağını geliştirerek faaliyetleri 12 aya yaymak,
· Hiking (günlük doğa yürüyüşü) ve trekking ( kamplı doğa yürüyüşü) faaliyetlerini yaymak,
· Transcross (Dağ aşımı, trans, zorluk derecesi oldukça fazla olan bir yerden başka bir yere geçişlerin yapıldığı yürüyüş) faaliyetlerinde kalifiye rehber ve lider sayısını arttırmak,
· Dağcılık federasyonunda etkili yerlerde bulunmak, görev almak,
· Her yıl üyelerimiz ve çocukları için Elmadağ’da bir hafta sonu uçurtma şenliği bunun sonucunda; üyelerin kaynaşması, çeşitli mesleklere sahip üyelerin birbirine yardımcı olması için tanışmaları ve üye aidatlarının toplanması,
· 73 Yıl etkinliklerini planlamak,
· Dağ koşusu, kanyoning, oryantrik bölümünü oluşturmak ve faaliyete geçirmek,
· Kulübün diğer illerde şubelerini açmak,