Dağcılık Yaz Arama Kurtarma Eğitim Notları

DAĞCILIK YAZ ARAMA VE KURTARMA EĞİTİM NOTLARI
 
1- ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ VE ORGANİZASYONLAR
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 1 SAAT
a) Arama ve kurtarma kelime anlamı ve açıklanması
b) Arama ve Kurtarmanın ayrı başlıklar hainde incelenmesi
c) Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
ç) Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışan ekipler nasıl organize olurlar
d) Küçük ve Büyük AK ekipleri organizasyon birimleri nelerdir.
2- ARAMA VE KURTARMA OPERASYONLARI
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 8 SAAT
a) Plan aşaması ve org ekibinin belirlenmesi
b) Belirlenen ekiple rutin eğitim çalışmaları
c) Haber alma anı ve ekiple irtiba
ç) Olay yerine ulaşım
d) Operasyon ve sonrası raporlama vs.
3- ARAMA VE KURTARMA MALZEMELERİ VE SİSTEM BİLGİLERİ
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 1 SAAT
a) Arama ve Kurtarama çalışmalarının çeşitleri-hava-kara-değ-kaya-kar-vs.
b) Sistem malzemelerinin tanıtılması
c) Sistem çekerleri
ç) Sistem karmaşası ve çeşitliliği
d) Sistemlerin kaç kişi ile yapılabileceği vs.
e) Sistem tabloları
4- AFET VE KAZA BİLGİSİ
TEORİK 1 SAAT
a) Afet ve kaza arasındaki fark ve benzerlikler
b) Afet ve kaza anındaki yasal ve hukuki sıfatlar ve yükümlülükler
c) Afetler ve kazalardaki kişilerin yapabilecekleri ve yapamayacakları
ç) Afet ve kazaların nasıl olabileceği bilgisi
d) Afet ve kazada daha fazla kazazede olmaması için yapılan çalışmalar
5- AFET VE KAZA PSİKOLOJİSİ
TEORİK 1 SAAT
a) Afet ve kazalara maruz kalan kişilerin sınıflandırılması
b) Afet ve kazaya uğrayan kişi psikolojisi ve sonrası
c) Afet ve kaza anı ve sonrası kurtarıcı psikolojisi
ç) Afet ve kazada görev alabilecek personelin özellikleri
d) Afet ve kaza anında yapılmaması gerekenler
e) Afet ve Kaza alanındaki tutum ve davranışlar
6- SIRTTA YADA KUCAKTA YARALI İNDİRME YADA ÇIKARMA
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 8 SAAT
a) Sırtta partnerini indirme
b) Sırtta bir başkası tarafından ip verilmek sureti ile kişi indirme
c) Bir 3. kişi yardımı ile kucakta yaralı indirme
ç) Kucakta inecek yaralıyı paketleme ve sisteme sokma
d) Bu sistemlerin uygulanabileceği alanlar
e) Bu sistemle ilgili malzeme bilgisi ve dikkat edilmesi gerekenler 

7- İPDEKİ LİDER TIRMANANI YA DA ARTÇI TIRMANANI KURTARMA
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 6 SAAT
a) Lider tırmananı yada artçısını sabitleme
b) İpteki tırmanıcının yanına gitme şekilleri
c) Kullanılan malzemeler
ç) Yapılmaması gerekenler
d) Sistemi sabitleme bilgisi
e) Sistemi boşaltma yada yükün yönünü değiştirme bilgisi
8- SEDEYE TAŞIMA-İNİRME-ÇIKARMA İPTEN VE SEDYE YAPIM METODLARI
TEORİK2SAAT UYGULAMA 2 SAAT
a) Sedye ve çeşitleri hakkında bilgi
b) Kazazedeyi sedyeye alma-bağlama ve sedyeden alma bilgileri
c) Sedyeyi taşıma şekilleri taşıyan kişiler ve sayısı bilgileri
ç) Sedyeyi kaldırma-indirme ve farklı eğimlerde taşıma bilgileri
d) İp kullanarak sedye yapım yolları
e) Yapılamaması gerekenler vs.
9- HAVA HATLARI VE GERDİRME SİSTEMLERİ
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 8 SAAT
a) Hava hatlarının kullanılacağı yerler ve bilgisi
b) Hava hatlarının çekerleri-uzunluk ve sistem çekeri arasındaki bağlantının bilinmesi
c) Hava hatlarının gerdirme metotları ve hattan sedye geçirme,hava hattının hava aracı gibi kullanılıp kazazedeye ulaşılması
ç) Hava hatlarındaki malzemelerin statik malzemelerden oluşması zorunluluğu
d) Gerdirme sistemlerine gerdirme malzemeleri ve sabiteme
e) Gerdirme sistemlerindeki yükü boşaltma işleri
10- MAKARA VE PALANGA SİSTEMLERİ İLE SEDYE İNDİRME VE ÇIKARMA
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 8 SAAT
a) Tek-2-3 ve çoklu makara sistem bilgileri
b) Palanga sistem bilgileri
c) Makara sistemlerinin kullanılacağı alanlar
ç) Makara sistemi ile aşağı yük indirme ve çıkarma çalışmaları
d) Makara sistemleri ile kurtarıcının kazazede ile beraber yukarı alınması
e) Makara sistemleri ile kazazedenin sedye ile kurtarıcı ile beraber yukarı alınması
11- BESLENME VE SIVI ALIMI
TEORİK 1 SAAT
a) Arama ve kurtarma ekipleri org şeması içerisindeki lojistik yada destek ekiplerinin görevi
b) Arama ve Kurtarma çalışmalarındaki efor vs. açıklanması ve ihtiyaç duyulan dinlenme ve enerjinin açıklanması
c) Kazazedeye verilmesi gereken besinler ve sıvılar
ç) Kaza anında kurtarmacı ve yanındaki ihtiyaç maddeleri ve önemi
d) Kaza anında yiyip içilmemesi ve kazazedeye verilmemesi gereken besin ve sıvılar
e) Dikkat edilmesi gereken nıktalar
12- ARAZİDE ARAMA METODLARI HARİTA PUSULA VE GPS KULLANIMI
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 4 SAAT
a) Arazide arama metotları
b) Kazazedenin profiline göre arama kriterleri
c) Yeri belli olan kazazedeye ulaşım
ç) Yeri tam belli olmayan kazazedeye ulaşım
d) Kazazedenin bırakabileceği işaretleri tanımlama bilgisi
e) Harita gps kullanarak arama
13- İLK YARDIM VE KURTARMA BİLGİSİ
TEORİK 1 SAAT
a) Kaza anındaki ilkyardımcı profili
b) Afet anındaki ilkyardımcı profili
c) Triaj uygulamaları
ç) Kazazedeye kayada yapılabilecek ilkyardım uygulamaları
d) Kazazede ve ilkyardımcının yapmaması gerekenler
e) Kurtarma anındaki uygulamalar.
14- OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDA KURTARMA VE METEOROLOJİ BİLGİSİ
TEORİK 1 SAAT
a) Kazların oluş ve tarihleri ile ilgili bağlantı ve uygun malzeme-kıyafet vs.
b) Kaza anında yada kurtarmada harcanacak efor ve sonrası bilgisi
c)Olumsuz havalarda yapılan kurtarma çalışmaları ve sonuçları
ç) Olumsuz havadan dolayı operasyon iptali yada alternatif planlar vs.
d) Doğal yöntemlerle hava tahmini yapmak
e) Gece karanlığında kurtarma çalışmaları yapabilmek
15-  ARAZİDE HAYATTA KALMA İLKELERİ
TEORİK 1 SAAT
a) Kendine yetebilme
b) Kabiliyetlerini bilme ve ölçme yeteneği
c) Hayatta kalma içgüdüsü
ç) İşaret verme teknikleri
d) Yön bulma metodları
e) Yaşamı sürdürme malzemeleri
16- KENDİNİ KURTARMA-(SELF RESCUE)
TEORİK 2 SAAT UYGULAMA 4 SAAT
a) Tecrübe ve kurtarmanın paralel işleyen bir olgu olduğunun altının çizilmesi
b) Olumsuz ortam örneklemeleri ve kişilere özel senaryolarla kurtulma çalışmaları
c) Kayada kendini kurtarma-ipten diğer ipe geçiş
ç) Tırmanış ipinin iniş hattı olarak kullanılması
d) Yapay yolla sola tırmanış izletilmesi
e) Kayada kendini kurtarma çalışmaları
17- DAĞ TEHLİKELERİ VE DAĞ KAZALARI BİLGİLERİ
TEORİK 1 SAAT
a) Objektif ve sübjektif tehlikelerin açıklanması
b) Genel dağ tehlikeleri ve korunma yolları
c) Kaza ve risk faktörleri tablosu
ç) Dağlık alanlardaki kazalarda psikoloji ve hayatta kalma çalışmaları
d) Kaza alanından iletişim kurma ve yardım çağırma
e) Türkiye ve dünyadaki dağ kazları bilgileri
18- ARAMA VE KURTARMA İŞARET VE HABERLEŞME BİLGİLERİ
TEORİK 2 SAAT 1 SAAT UYGULAMA
a) Haberleşme iletişim bilgisi
b) İletişim ve haberleşme araçları bilgisi
c) Haberleşme ve iletişim kodları
ç) İşaretler ve izlerle haberleşme
d) Doğal işaretler ve havadan arama için işaretler
e) Yapılmaması gerekenler
19- ÇEVRE VE DOĞA KORUMA BİLGİSİ
TEORİK 1 SAAT
a) Çevre ve Ekoloji hakkında genel bilgi
b) Ekosistem –fauna-flora bilgileri
c) Dağlık alan ekosistemleri ve dağcıların ekosistemle ilişkileri
ç) Kamp alanlarının yürüyüş yollarının ekosistemler üzerindeki etkileri
d) Kamp alanları tada faaliyet sonrası atıkların durumu ve yapılabilecekler
e) Yapılmaması gerekenler
 
 
Back to Top
Loading...
Loading...
Loading...