Dağcılık Yaz İleri Kaya Eğitim Notları

DAĞCILIK YAZ İLERİ KAYA EĞİTİM NOTLARI
 
1-İlkyardım ve kurtarma bilgisi
a) İlkyardımcının özellikleri
b) Kazazedeye yaklaşım
c) Sırtta adam indirme çeşitleri
ç) Teşhis, tedavi, taşıma
d) Kırıklar, çıkıklar, burkulma ve kanamalar
e) Zehirlenmeler ve güneş çarpması
2-Teknik malzeme kullanımı
a) Teknik malzemelerinin sınıflandırılması
b) Amaca yönelik malzeme seçimi
c) Malzemelerin bakımı
ç) Malzemelerin taşınması
3- Malzeme özellikleri, kullanım yerleri, güvenlik sınırları
a) Uygun yerlere uygun malzeme kullanımı
b) Malzeme mekaniği
c) Takoz ve sikkelerin kullanımı
ç) Malzemelerin nasıl yanlış kullanılabileceği
d) Dönme momenti ile çalışan malzemelerin bilgisi
4-Malzemelerin seçimi ve üzerimize yerleştirilmesi
a) Tırmanışa uygun malzemenin seçimi
b) Rotaya göre malzemelerin emniyet kemerine dengeli ve uygun yerleştirmesi
c) Malzemelerin yerleştirilmesi için boyun askının ve kullanım şeklinin gösterilmesi
ç) Tırmanırken düşebilecek malzemeler için önlem bilgisi
5- Tırmanış organizasyonu
a) Tırmanış rotası hakkında bilgi alma
b) Hava durumu hakkında bilgi alma
c) Tırmanışın zaman açısından planlanması
ç) Ekip seçimi ve lider, artçının belirlenmesi
d) Kişi sayısına göre tırmanış tekniğinin belirlenmesi
e) Olumsuz durumlar için önlem planı
6- Serbest iniş ve çıkış çalışmaları
a) Malzeme kullanarak ve kullanmayarak tırmanış ve iniş çalışmaları
b) İsveç oturağı, bulin emniyet kemeri ile birleştirilmesi yeteneği
c) Serbest çıkılan yerin serbest teknikle inilmesi
7- Kendini emniyete alma
a) Ana ve ara emniyet noktası arasındaki farkın anlatılması
b) Ana emniyet noktasının, en sağlam nokta kavramının öğretilmesi
c) Doğal ve yapay emniyet noktasının en az malzeme ile kurulabilmesi
ç) Acil durumlarda kendini emniyete alma
d) Teknik tırmanışın herhangi bir yerinde kendini emniyete alma
e) Emniyet noktası kurulabilecek özellikteki yerler
8- Yükseklik fizyolojisi ile ilgi temel bilgi
a) Yerden yükseklik ve irtifa kavramları
b) Yüksek irtifa kavramının öğretilmesi
c) Yüksekte vücuttaki fizyolojik değişiklikler
ç) Oksijen oranı ve oksijen taşıma kapasitesi
d) Yüksek irtifa tırmanışındaki rahatsızlıklar, aklimatizasyon, kullanılan ilaçlar hakkında bilgi
9- Durak yerlerinde güvenliğin sağlanması ve ara emniyet
a) Ara emniyet kavramı
b) Ara emniyette kullanılacak malzemeler
c) Ara emniyet noktasının belirlenmesi ve ara emniyet noktası olmaya uygun yerlerin belirlenmesi
10- İnip’te ipten diğer ipe geçiş
a) Her türlü malzeme ile iniş yapabilme ve pursik tırmanışı yapabilme yeteneği
b) Nerelerde ipten ipe geçişe ihtiyaç duyulabileceği
c) Minimun malzeme ipten ipe geçiş
ç) Pursik düğümü çeşitlerinin öğretilmesi
d) Uzun iniş yapabilme, uzun inişin malzemeye etkileri
11- Düşme faktörü ara emniyet noktalarının önemi
a) Kişinin ağırlığı ve düşme mesafesi arasındaki bağlantı
b) Düşülen ip boyu son ara emniyet noktası bilgisi
c) Düşme faktörü katsayısının önemi
ç) İpin absorbe edeceği şok miktarı, ip kullanım cetvelinin öğretilmesi
d) Ara emniyet noktaların sıklığı, birbirlerine olan açıları, düşmeye olan etkileri, dolaylı yada dolaysız yardıma katkıları
12- Sırtta arkadaşını indirme
a) Temel kurtarma bilgisi kavramı
b) Sırtta yaralı taşıma teknikleri
c) Sekizli yada diğer iniş malzemeleri ile sırtta yaralı indirme
ç) Sırtta yaralı indirme sistemini kurabilme
d) Sırtta yaralı indirirken eğimin dik olması durumunda bile yaralının ağırlığının taşıyan kişiye değil ipe verilmesinin öğretilmesi
13-Harita ve pusula kullanımı
a) Harita ölçekleri
b) Basit kroki çizimi
c) Harita okuma ve scalalar
14- Meteoroloji bilgisi
a) Rüzgar ve çeşitleri
b) Bulut oluşumu ve yağış
c) İrtifa bilgisi
ç) Meteorolojik tehditler
15- Lider tırmanış koordinasyonu
a) Lider, artçı ve diğer tırmanıcıların bilgisi
b) Liderin ve artçının özellikleri
c) Liderin ve artçının alacağı malzemeler
ç) Lider tırmanış komutları
d) Rotaya göre lider seçimi ve malzeme seçimi
16- Zorluk dereceleri cetveli
a) Zorluk kavramının açıklanması
b) Zorluğa etki eden faktörler (tutamak, eğim vs)
c) Zorluğa etki etmeyen faktörler (yağış, bitki örtüsü, psikoloji vs.)
ç) UIAA ve diğer zorluk cetveli
d) Rota bilgisi ve rota çizme
17- Beslenme bilgisi
a) Menü seçimi ve hazırlanması
b) Tırmanışlar için menü planlama
18-Sıvı alımı ve önemi
a) Sıvı alımı ve aralıkları
b) Hava şartlarına ve iklime göre sıvı alımı
19- Kaya tırmanışı ve dağcılık için antrenman
a) Oksijenli ve oksijensiz antrenman
b) Kaya için özel antrenman
c) Şehirde antrenman
20- Çift ip, ikiz ip ve yapay tırmanış tekniği
a) Çift ip ve ikiz ip kavramları
b) Çift ip ve ikiz ip kullanılması gereken alanlar
c) Pandül yada salınım, yan geçiş kavramları
ç) Çift ip ve ikiz ip için kullanılan iplerin renkleri, kalınlıkları ve tırmanış komutları
d) Çift ip ve ikiz ipin avantaj ve dezavantajları
e) Çift ip ve ikiz ip tırmanışında yapay tırmanış yeteneğinin de uygulanması
21-Çevre ve doğa koruması (Ekoloji)
a) Dağlar ve çevresi
b) Milli parklar
c) Çevre koruma alanları
 
Back to Top
Loading...
Loading...
Loading...