Kurucularımız

KURUCULARIMIZ

Üye No: Üye Meslek
0001 Rasim AKIN Çankaya İlkokulu Başöğretmeni
0002 Zehra ALAGÖZ B.T Öğretmeni
0003 Nazım ALTUNKAYA D. Ziraat İşletme Kurumunda
0004 Cevdet ARUR B.T Öğretmeni
0005 Sıtkı BAYKARA DD Cer Dairesi Bsk.Mua.
0006 Celal Derviş BÜKEY Tüccar
0007 Kerim BÜKEY Stadyum Md.Bölge As.Bsk.
0008 Latif Osman ÇIKIGİL DD Malzeme Dairesi Baskani
0009 Nesrin ÇIKIGİL Ev Hanımı
0010 Selahattin DIPÇIN Belediye Ayniyat Muhasibi
0011 Nedim KAÇMAZ DD Hasilat Dairesi Bsk.Mua.
0012 Namık KATOĞLU M.E.Bak.Nes.Md.Mua.
0013 Nizamettin KIRSAN B.T.U.Md. Md.Basmüfettisi
0014 Asım KURT Dağcılık ve Kış Sporları Fd.Bsk.
0015 Bahtiye MURSALIOĞLU Ziraat Ens. Ögretmeni
0016 Muvaffak UYANIK Gazi Terbiye Enstitüsü Pedogoji Bölüm Bşk. 
0017 Vildan A. SAVASMAN B.T.Ü. Md.Mua.
0018 Resai SAVASMAN Avukat
0019 Necmi SEZGİN DD Hasilat Büro Şefi
0020 Edip SİRMEN DD Atelye Dairesi Bsk.
0021 Baha SUNTER DD Hasilat Dairesi Büro Şefi
0022 Latife SAKTİMUR Ev Hanımı
0023 Şemsettin SAKTİMUR Bayin.Bak.Sirketler Komiseri
0024 İlhan SARMAN Hukuk Fakültesi Ögrencisi
0025 Kemal YERSEV DD Mağazası Büro Şefi
Back to Top
Loading...
Loading...
Loading...