AS SU - SU TEKNOLOJİLERİ

AS-SU SU TEKNOLOJİLERİ

Hakkımızda

Vizyonumuz

Ankara’da ve Türkiye’nin her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin kulübü olan, üyelerine saygılı, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir kulüpten daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve itibarı yüksek, lider kulüp olmaktır.

Misyonumuz

Ankara Dağcılık Kayak ve Kış Sporları İhtisas Spor Kulübünün amacı, kamu yararına faaliyetlerde bulunarak yurtta kayak – dağcılık ve kış sporlarını yaymak ve yaşatmaktır. Bu amaca ulaşmak için yurt içinde ve dışında yapılacak yerli ve uluslararası kayak – dağcılık faaliyetleri ve kayak yarışmalarında kulübü temsil edecek sporcular yetiştirmek, üyeler arasında sosyal ve kültürel münasebetler tesisine yardım etmek, dağ kulübeleri, kayak evleri ve ski liftleri gibi tesislerin yapılmasını sağlamaktır. Bu maksatla dernek gayrimenkul satın alır, hibe ve sair şekillerde gayrimenkul iktisap edebilir. Yaz ve Kış gezileri tertipler, mevsim kampları kurar, kurslar açar, yurt içinde yerli ve yabancı karşılaşmalar tertip eder. Siyasetle ilgisi olmayan sosyal ve sportif toplantılar organize eder. Kulüp, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Bu işletmeler yolu ile sosyal tesis, konaklama tesisi kafeterya gibi tesisler kurabilir, sportif geziler kültürel geziler yapabilir, rehberlik hizmetleri, eğitim amaçlı kurslar düzenleyebilir.

Stratejilerimiz

 • Tüm üye ve misafirlerimiz için Kayak ve  Dağcılık faaliyetleri planlamak,
 • Türkiye’nin tüm kayak merkezlerinde yüksek kalitede hizmet sunan ancak hakkını verecek maliyette yerlerden rezervasyon yapmak,
 • Sporcularımızın Alp Disiplini, Kuzey Disiplini ve Snowboard dalları ile Dağcılığın her dalında yurt içi veya yurt dışında derecelere girmelerini sağlamak,
 • Aynı branşta faaliyet gösteren bütün kulüplere örnek olmak, eğitim desteği sağlamak,
 • Kayak Okulunu geliştirerek bununla beraber sporcular yetiştirmek ve başta kulübümüzün ihtiyacı doğrultusunda eğitici yetiştirmek.
 • Üye velilere Kayak ve Dağcılık konularında eğitim desteği sağlamak, 
 • Yurt dışı Kayak turlarını çoğaltmak,
 • Tekerlekli kayak ve Çim kayağını geliştirerek faaliyetleri 12 aya yaymak,
 • Oryantrik bölümünü oluşturmak ve faaliyete geçirmek,
 • HIKING (günlük doğa yürüyüşü), TREKKING (kamplı  doğa yürüyüşü) faaliyetlerini yaymak,
 • TRANSCROSS  (zorluk derecesi oldukça fazla olan aletler yardımıyla bir yerden başka bir yere geçişlerin yapıldığı yürüyüş) faaliyetlerinde kalifiye eğitici sayısını arttırmak,
 • Kayak ve Dağcılık Federasyonlarında etkili yerlerde bulunmak, görev almak,
 • Her yıl Eylül-Ekim-Kasım ayımda üyelerimiz ve çocukları için bir hafta sonu faaliyeti bunun sonucunda; üyelerin kaynaşması, çeşitli mesleklere sahip üyelerin birbirine yardımcı olması için tanışmaları ve üye aidatlarının toplanması,
 • Kulübün diğer illerde şubelerini açmak,